عملکرد شرکتها

بررسی گزارش عملکرد وپترو منتهی به 1398/09/30

وپترو ( شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی ) صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1398/09/30(حسابرسی نشده) روی کدال ارائه شد.

معرفی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی یک هلدینگ تخصصی چند رشته‌ای است که با استفاده از توان مدیریتی و با هدف مشارکت مردم در امر سرمایه گذاری در سال ۱۳۷۰ تشکیل گردید.

وپترو در سال ۱۳۷۳ به عنوان نخستین شرکت خصوصی سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و یکی از بزرگترین هلدینگ ها شروع به فعالیت نموده و اکنون با گذشت ۲۵ سال از زمان شروع فعالیت توانسته با به‌کارگیری نیروهای متخصص و امکانات موجود برنامه ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به یکی از بزرگترین هلدینگ ها تبدیل شود. فعالیت این شرکت مشتمل بر ۳ بخش تولیدی، خدمات فنی و مهندسی، بازرگانی و سرمایه گذاری است.

دو سهامدار عمده وپترو، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) می‌باشند که با هدف استفاده از توان بالقوه بخش خصوصی و دانش فنی درصدد توسعه کمی و کیفی فعالیتهای شرکت است.

بررسی گزارش منتشر شده وپترو روی کدال

ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، با افزایش یک هزار و ۳۳۶ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال به ۸ هزار و ۹۴۹ میلیارد و ۸۸۵ میلیون ریال رسید.

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو) با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و ۴۳۹ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۷ هزار و ۶۱۳ میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام وپترو طی این مدت با کاهش ۹۴ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال به یک هزار و ۳۴۵ میلیارد و ۶۹۹ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی نیز با افزایش یک هزار و ۳۳۶ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال معادل ۸ هزار و ۹۴۹ میلیارد و ۸۸۵ میلیون ریال محاسبه شد.

“وپترو” تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۹۴ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۰ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۵ میلیارد و ۹۳۶ میلیون ریال سود کسب کرد .

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی طی دوره یک ماهه منتهی به آذر ماه خریدار سهام هیچ شرکت بورسی نبود.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا