عملکرد شرکتها

بررسی گزارش عملکرد پتروشیمی شیراز

پتروشیمی شیراز در دی، 737 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل 20% کاهش داشته است.

کاهش تولید و فروش برای شرکت هایی ماده اولیه آنها گاز است، به دلیل افت و قطعی گاز اتفاق میافتد.

شیراز اوره را در دو بخش داخلی و صادراتی به فروش میرساند. عمده حجم مبلغ فروش در سبد داخلی دی مربوط به اوره کشاورزی بوده و اوره صادراتی حجم کثیری از فروش خارج کشور را در برداشته است.

63% مبلغ فروش شرکت در دی ماه مربوط اوره صادراتی بوده است.

شیراز کاهش 47 درصدی و فروش 94.796 تن اوره (مجموع اوره کشاورزی، اوره صنعتی، اوره کلوخه و اوره صادراتی) در داخل و خارج کشور را طی دی ماه داشته است.

تولید اوره با کاهش 10 درصدی 128.400 تن گزارش شده است.

نرخ صادرات اوره، بدون تغییر محسوس رقم 49.197.331 ریال به ازای هر تن اعلام  شده است.

با احتساب متوسط نیمای 25.200 تومانی دی و 25.000 تومان آذر، شیراز اوره را به ترتیب  195 و 199 دلار صادر کرده است.

مبلغ تجمعی فروش این شرکت طی 10 ماهه نخست سال مالی جاری، 5.781 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 98، افزایش 74 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا