عملکرد شرکتها

بررسی گزارش عملکرد پکرمان منتهی به مرداد 99

گروه صنعتی بارز در مرداد 99،  201 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل 16 درصد کاهش یافته است. مبلغ فروش مرداد 99 نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز رشد 70درصدی را داشته است.

61 درصد سبد فروش پکرمان در مرداد تایر رادیال است. این محصول، با مبلغ 123 میلیارد تومان در مرداد فروخته شده است. نرخ محصول عمده شرکت با 19 درصد افزایش نسبت به تیر 346.844 ریال به ازای هر کیلوگرم گزارش شده است.

مقدار تولید تایر رادیال در مرداد نسبت به تیر رشد 20 درصدی دارد و بیانگر عدد 4.620.506 کیلوگرم است اما مقدار فروش آن با کاهش 29 درصدی،  5.505.234 کیلوگرم شده است.

مجموع مبلغ تجمعی فروش پکرمان در 5 ماهه ابتدای سال مالی جاری ،  932 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 98، افزایش  63 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا