عملکرد شرکتها

بررسی گزارش عملکرد 6 ماهه کگهر

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی شده)

شرکت سنگ آهن گهر زمین در دوره 6 ماهه منتهی به خرداد 1398، در گزارش حسابرسی شده به ازای هر سهم 832 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده کمتر از یک درصد افزایش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از تغییر مقدار سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها در گزارش حسابرسی شده بوده است.

«کگهر» با سرمایه ثبت شده 12,300,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1398/09/30 مبلغ 10,228,357 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا