عملکرد شرکتها

بررسی گزارش عملکرد 9 ماهه شرکت کربن ایران

ظرفیت اسمی تولید محصولات شرکت مطابق پروانه بهره برداری مقدار 36000 تن می باشد که شامل 16000 تن سخت 20000 تن دوده نرم است.

شرکت در دی ماه توانست 3298 تن دوده تولید کند که 42 درصد بالاتر از میانگین نه ماهه قبل است.

فروش شرکت نیز در دیماه 3267 تن محصول بوده که 39 درصد بالاتر از میانگین نه ماهه است.

نرخ فروش شرکت با نرخ کم کاهشی است و در این ماه نیز 2 درصد پایینتر از ماه قبل گزارش شده است.

نرخ فروش داخلی شرکت بیشتر از نرخ فروش صادراتی است. به همین دلیل شرکت به سمت فروش های داخلی پیش رفته است.

مبلغ فروش شرکت در نه ماهه ابتدایی سال به 247 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد افزایش داشته است.

مقدار تولید نه ماهه امسال 24 هزار تن بوده است. این مقدار در مدت مشابه سال قبل 30 هزار تن بوده است.

نمایش بیشتر

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا