عملکرد شرکتها

بررسی گزارش عملکرد 9 ماهه غدام منتهی به 1398/06/31

 شرکت خوراک دام پارس با نماد غدام در تاریخ 1345 فعالیت خود را آغاز کرده است و در دی ماه سال 1357 نام این شرکت در تابلوی بورس اوراق بهادار تهران درج گردیده است .

​شرکت خوراک دام پارس در آخرین گزارش منتشر شده خود اعلام کرد که زیان هر سهم از ۲۵ریال به ۹۵ریال رسیده است .

در گزارش ۹ماهه منتشر شده زیان عملیاتی به ۲میلیارد و ۵۰۱میلیون ریال، زیان خالص به ۵میلیارد و ۶۸۳میلیون ریال و سود انباشته به ۱۳۴میلیارد ریال رسیده است.

“غدام” طی مدت گزارش شده ۴هزار و ۶۹۹تن انواع دان مرغ و خوراک دام را به مبلغ ۱۲۸میلیارد و ۸۰۰میلیون ریال فروخته که از این محل ۱۸میلیارد و ۴۱۹میلیون ریال سود ناخالص شناسایی کرده است.

این شرکت برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۸ حجم فروش را ۱۲هزار و ۱۵۰تن به مبلغ ۱۳۸میلیارد و ۱۸۹میلیون ریال و برای ۳ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۸ حجم فروش را ۶هزار و ۷۵تن به مبلغ ۶۹میلیارد و ۹۵میلیون ریال پیش بینی کرده است.

“غدام” در تشریح اهداف و برنامه های راهبردی خود در خصوص تولید و فروش محصولات اعلام کرده که شرکت برای ۳ماه آینده فروش به میزان ۶هزار و ۷۵تن پیش بینی کرده است. قسمتی مربوط به اجرای توافقات و قرارداد با شرکت های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در قالب اجرای زنجیره تامین و مابقی فروش به سایر مشتریان است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا