عملکرد شرکتها

بررسی گزارش فعالیت ماهانه شرکت سیمان دورود منتهی به 1398/08/30

شرکت سیمان دورود طی عملکرد 1 ماهه منتهی به آبان 1398 معادل 149,110 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %84 افزایش یافته است.

«سدور» با سرمایه ثبت شده 641,697 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 928,420 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %39 رشد داشته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا