عملکرد شرکتها

بررسی گزارش فعالیت ماهانه نماد دعبید دوره 1 ماهه منتهی به 1398/08/30

دعبید سال مالی منتهی به آذر ماه دارد. این شرکت در آبان ماه 93 میلیارد تومان فروش داشت که دومین ماهِ پر فروش شرکت در سال مالی جاری است. سقف فروش ماهانه شرکت در مهر ماه و به مبلغ 100 میلیارد تومان بود.

شرکت داروسازی دکتر عبیدی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به آبان 1398 معادل 928,842 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %55 افزایش یافته است.

«دعبید» با سرمایه ثبت شده 1,680,000 میلیون ریال طی عملکرد 11 ماهه سال مالی منتهی به 1398/09/30 مبلغ 8,290,056 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %51 رشد داشته است.

قیمت فعلی سهم حدود 3500 تومان است و در یک ماه گذشته 6 درصد بازدهی داشته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا