عملکرد شرکتها

بررسی گزارش فعالیت ماهانه شرکت صنایع مس شهید باهنر دوره 1 ماهه منتهی به 1398/08/30

شرکت صنایع مس شهید باهنر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به آبان 1398 معادل 1,160,400 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %10 افزایش یافته است.

«فباهنر» با سرمایه ثبت شده 1,125,000 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 8,992,048 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %48 رشد داشته است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/08/30:

کل فروش مقداری شرکت در هشت ماهه اول سال 1398 ،نسبت به دوره مشابه سال گذشته ، معادل 16 درصد افزایش یافته است که ناشی از کاهش 7 درصدی فروشهای عادی و افزایش 191 درصدی فروشهای دستمزدی می باشد که به علت نوع تقاضای مشتریان و قیمت مواد اولیه در سال جاری فروشهای دستمزدی افزایش یافته است .

در فروش های دستمزدی مواد اولیه توسط مشتری تامین می گردد و به همین جهت مبلغ فروش به تناسب مقدار فروش افزایش نیافته است.

قیمت سهم 1784 تومان است و در یک ماه گذشته 29 درصد رشد کرده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا