عملکرد شرکتها

بررسی گزارش فعالیت ماهانه کارخانجات تبرک دوره 1 ماهه منتهی به 1398/08/30

گروه کارخانجات صنعتی تبرک طی عملکرد 1 ماهه منتهی به آبان 1398 از محل واگذاری سهام 349 میلیون ریال سود محقق نموده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %97 افت یافته است.

«تبرک» با سرمایه ثبت شده 2,231,504 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 از محل سود سهام محقق شده درآمدی ثبت نکرده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا