عملکرد شرکتها

بررسی گزارش فعالیت های جنرال مکانیک

شرکت جنرال مکانیک در ۲۲ فروردین ۱۳۳۳ به‌صورت سهامی خاص تأسیس و شروع به فعالیت کرده و تجربه‌ای بالغ بر ۶ دهه فعالیت پیوسته عمرانی در داخل و دو دهه در عرصه بین المللی را دارا است.

سرمایه اولیه شرکت ۱۴ میلیون تومان بود که طی ۱۱ مرحله افزایش سرمایه به ۱۰۰ میلیارد تومان رسید. دو سهامدار عمده شرکت بنیاد مستضعفان و پایا سامان پارس هستند.

جنرال مکانیک در آبان 48 میلیارد تومان درآمد از محل پروژه های خود شناسایی کرده است که نسبت به ماه قبل آن (45 میلیارد تومان) حدود 7% افزایش یافته است.

بخش عمده درآمدهای شرکت ( 57% در سال جاری مالی و 45% در سال مالی قبل از کل درآمدهای شناسایی شده ) از محل راه و تونل های شیس به خورفکان در شارجه امارات متحده عربی است.

در آبان ماه هم راه و تونل های مذکور 28 میلیارد تومان درآمد عاید شرکت کرده اند. در پایان سال جاری قرارداد منعقده شرکت از محل فوق الذکر به پایان خواهد رسید و باید دید تمدید احتمالی قرارداد یا اتمام پروژه به کجا خواهد رسید.

کسری بودجه دولت و کاهش پروژه های عمرانی باعث شده بوده و است که دولت از روشهای ترکیبی مانند وجه نقد و اوراق بدهی و حتی سهام خود در شرکتهای مختلف به تسویه قراردادهای پیمانکاری خود بپردازد.

فشار اقتصادی ناشی از کمبود سرمایه در گردش بواسطه تسویه دولت با اوراق بهادار مختلف در یکی دو سال اول انعقاد قرارداد تحمل شده و بعد با سررسید شدن اوراق قبلی و پرداخت دولت شرایط شرکت از بعد نقدینگی روبه بهبود گذاشته و این شرایط ( دریافت اوراق از بابت پروژه های احتمالی و تامین نقدینگی از محل سررسید شدن اوراق قبلی با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور ادامه خواهد یافت. )

شرکت سابقه ای 20 ساله در امارات از بابت پروژه های عمرانی دارد. عملکرد شرکت به گونه ای بوده  است که کارفرما نظر مثبتی جهت ادامه حضور شرکت در کشور مذکور دارد و به احتمال زیادی علی رغم تحریم ها شرکت به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده شرکت منتهی به شهریور سال جاری شرکت حدود 1300 میلیارد تومان طلب کوتاه و بلند مدت داشته است.

مطالبات شرکت در نیمه اول سال جاری در قیاس با سال مالی قبل حدود 550 میلیارد تومان افزایش یافته است!! با این اوصاف به نظر می رسد تقسیم سود شرکت در مجمع پیش روی شرکت کمتر از درصد تقسیم 95% سال مالی قبل باشد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا