عملکرد شرکتها

بررسی گزارش ماهانه شرکت باما (کاما)

شرکت باما (کاما) در تیر ماه امسال با فروش 256 میلیارد تومن نسبت به ماه قبل 1786% رشد داشته است!! علت این افزایش، صادرات 16 هزار تن کنسانتره سولفور روی می‌باشد که به صورت مقطعی و یکباره به فروش می‌رود.

تولیدات این ماه معادل 17,642 تن بوده است که نسبت به ماه قبل 3% کاهش یافته است. همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 16% افت داشته است. تولید تجمعی از ابتدای سال تا انتهای تیر معادل 65 هزار تن بوده است و نسبت به سال گذشته 9% کاهش یافته است.

فروش مقداری این ماه 35 هزار تن می‌باشد و نسبت به ماه قبل 2.5 برابر شده است که علت آن فروش 16 هزار تن کنسانتره سولفور روی است. به طور کلی فروش تجمعی 4 ماهه ابتدایی امسال معادل 72,134 تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 26% افزایش یافته است.

نرخ فروش هر تن کنسانتره روی صادراتی برابر 12.2 میلیون تومان بوده است که نسبت به آخرین فروش این محصول در اسفند ماه 126% افزایش یافته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا