عملکرد شرکتها

بررسی گزارش ماهانه شنفت

شرکت نفت پارس به عنوان  اولین شرکت تولید کننده روغن در کشور مطرح گردید ، این شرکت با ظرفیت 120 هزار تن مدرن ترین مجتمع روغن سازی  کشور می باشد.

شرکت در اسفند ماه 98، 237میلیارد تومان فروش داشته استکه یکی از فروش های خوب سال شرکت می باشد بطوریکه نسبت به ماه قبل 31% افزایش یافته است .

میانگین فروش ماهانه 187 میلیاردتومان بوده که نسبت به میانگین فروش سال قبل47% افزایش یافته است.

مجموع فروش 12 ماهه 2249میلیارد تومان بوده که 147 % فروش کل سال قبل را پوشش می دهد، به بیان دیگر نسبت به مدت مشابه 47% افزایش یافته است.

محصولات اصلی  انواع روغن های موتوری بنزینی و گازسوز، انواع روغنهای موتوری دیزلی، انواع روغنهای صنعتی شامل انوع روغن هیدرولیک،کمپرسور،انتقال حرارت ،توربین و… ، انواع روغن کشتی، انواع گریس پایه می باشد.

مقدار تولید انواع روانکار در اسفند ماه حدود 28میلیون لیتر بوده که نسبت به ماه قبل 8% افزایش یافته است و همچنین نسبت به میانگین مقدار تولید 11ماهه قبل15% افزایش یافته است.

مقدار فروش انواع روانکار شرکت دراسفند ماه حدود 26میلیون لیتر بوده که نسبت به ماه قبل 10% افزایش یافته است و همچنین نسبت به میانگین مقدار فروش 11ماهه قبل9% افزایش یافته است.

یکی از نکته های خاص گزارش این ماه  افزایش نرخ فروش  و روند صعودی نرخ انواع روانکار می باشد بطوریکه نرخ فروش انواع روانکار شرکت در اسفند ماه نسبت به ماه قبل 23%افزایش یافته است وهمچنین نسبت به میانگین نرخ فروش 11ماهه قبل 25% افزایش یافته است.

شرکت در دوره9ماهه منتهی به 30آذر98، بافروش 1653میلیارد تومانی توانست به ازای هر سهم حدود113 تومان سود بسازد، حاشیه فروش شرکت در این دوره حدودا 22.2 % میباشدکه نسبت به دوره مشابه سال قبل30% کاهش یافته است .

به اعتقاد تیم تحلیلی سهام سازان شرکت میتواند در 12 ماهه با سرمایه 2.500 میلیارد ریالی ، به ازای هر سهم 140 الی 150 تومان سود بسازد.

مالکیت 20 درصدی نفت پارس بر پالایشگاه سپهر پارسیان و شروع به کار در سال 99 یکی از دلایل ارزندگی این سهم میباشد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا