عملکرد شرکتها

بررسی گزارش ماهانه پتروشیمی کرمانشاه

پتروشیمی کرمانشاه در صنعت تولید اوره و آمونیاک فعالیت میکند. ظرفیت اسمی سالیانه شرکت660 هزار تن اوره میباشد که بیش از 9 درصد کل ظرفیت تولید این محصول در کشور را به خود اختصاص داده است.

پتروشیمی کرمانشاه 55 درصد محصولات خودرا  در سال اخیر بصورت صادرات بفروش رسانده است. شرکت طرح توسعه فاز2 به مقدار660 هزارتن اوره را درسال دارد که احتمالا در سال 1400 به بهره برداری خواهد رسید.

شرکت در بهمن ماه 98،حدود 56 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل  74% کاهش یافته است.

میانگین فروش ماهانه 104.3 میلیاردتومان بوده که نسبت به میانگین فروش سال قبل 22% افزایش یافته است.

مجموع فروش 11ماهه  1143 میلیارد تومان بوده که  112% فروش کل سال قبل را پوشش می دهد، در ضمن نسبت به مدت مشابه 42% افزایش یافته است.

شرکت در بهمن ماه حدود14.8هزار تن اوره صادر کرده که نسبت به میانگین 10ماه گذشته 55% افت داشته است. همچنین نرخ این محصول نسبت به ماه گذشته 14% افت داشته است.

مقدار تولید شرکت در بهمن ماه 16939تن بوده که نسبت به ماه قبل 73 % کاهش یافته که به دلیل قطع گاز در این شرکت بوده است که حتما در ماه های بعد جبران خواهد شد.

مقدار فروش شرکت در بهمن ماه 25 هزارتن بوده که نسبت به ماه قبل 75% کاهش یافته و نسبت به میانگین مقدار فروش98، 54%افزایش یافته است .

درآمد شرکت درسال مالی منتهی به 29 اسفند 97 ، 1023 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل رشد79 درصدی داشته است و شرکت توانست به ازای هر سهم 145 تومان سود بسازد که 60تومان آن را تقسیم کرد.

شرکت در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر98، بافروش873 میلیارد تومانی توانست به ازای هر سهم حدود141 تومان سود بسازد، حاشیه فروش شرکت در این دوره حدودا 65 % میباشد .در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند98  به ازای هر سهم 190 الی 200 تومان سود بسازد و همچنین در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 99  به ازای هر سهم280 الی 290 تومان سود بسازد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا