عملکرد شرکتها

بررسی گزارش معدن سنگ‌آهن گهر زمین(کگهر)

سنگ آهن گهر زمین  در مهر ماه 99، 1.185 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل افزایش 47 درصدی را نشان میدهد. این مبلغ نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 133 درصدی داشته است.

محصولات اصلی شرکت به ترتیب کلوخه سنگ آهن و کنسانتره سنگ آهن میباشد. 

تولید نسبت به شهریور تغییر محسوسی نداشته ولی کگهر طی مهرماه از مقدار فروش کنستانتره 12 درصد کاسته و در عوض به میزان فروش کلوخه 57% افزوده است. فروش کلوخه 1.0670400 تن و مقدار فروش کنستانتره مهرماه 293.674 تن بوده است.

نرخ هریک از محصولات به شرح زیر بوده است:
کلوخه سنگ آهن 6.266.539 ریال به ازای هر تن که نسبت به نرخ فروش شهریور 16% افزایش داشته است و کنسانتره سنگ آهن که نرخ آن در مهر با افزایش 35 درصدی، 16.864.612 ریال گزارش شده است.
مجموع مبلغ فروش این شرکت در 10 ماهه ابتدای سال مالی جاری، 7.166 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 98، افزایش 60 درصدی را نشان میدهد.

انتظار می رود سهم برای سال جاری حدود 1900 ریال و برای سال بعد حدود 4500 ریال سود داشته باشد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا