عملکرد شرکتها

بررسی گزارش عملکرد غمارگ در مهر 99

مارگارین در مهر ماه 99، 44 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل افزایش 73 درصدی را نشان میدهد! این مبلغ نسبت به دوره مشابه سال قبل افت 42 درصدی داشته است!

محصول اصلی، روغن نباتی ست. که تولید آن طی یکماه 91% بیشتر شده و فروش هم رشد 49 درصدی داشته است!

نرخ این محصول با 11 درصد افزایش به نسبت شهریور، 87.899.079 ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

مبلغ تجمعی فروش این شرکت در 10 ماهه ابتدای سال مالی جاری، 725 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 98، کاهش 42 درصدی را نشان میدهد!

شرکت در شرایط به نسبت بهتری در قیاس با غبشهر قرار دارد که شاید مشکل سهامدار عمده غبشهر -که در واقع باید یک مزیت برای آن در شرایط تحریمی محسوب می شد- باعث این افت عملکردی غبشهر شده است…!!

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا