عملکرد شرکتها

بررسی گزارش پتروشیمی شیراز فروردین ماه 1400

پتروشیمی شیراز در فروردین ماه 1400، مبلغ 490 میلیارد تومان فروش فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد رشد داشته است.

شیراز اوره را در دو بخش داخلی و صادراتی به فروش میرساند. عمده حجم مبلغ فروش در سبد داخلی فروردین مربوط به اوره کشاورزی بوده و اوره صادراتی حجم کثیری از فروش خارج کشور را در برداشته است.

شیراز کاهش 33 درصدی فروش نسبت به فروردین سال گذشته را گزارش داده و 87.808 تن اوره (مجموع اوره کشاورزی، اوره صنعتی، اوره کلوخه و اوره صادراتی) در داخل و خارج کشور را طی فروردین ماه به فروش رسانده است.

تولید اوره با رشد 5 درصدی 148.635 تن گزارش شده است.

نرخ صادرات اوره، با 6% کاهش طی یکماه، 46.668.088 ریال به ازای هر تن اعلام  شده است.

نرخ اوره کشاورزی با 20% رشد به 43.233.598 ریال در تن رسیده است.

با احتساب متوسط نیمای 23.500 تومانی اسفند و 23.000 تومان فروردین، شیراز اوره را به ترتیب  211 و 203 دلار صادر کرده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا