عملکرد شرکتها

بررسی گزارش پتروشیمی پردیس

پتروشیمی پردیس (شپدیس) با سرمایه 600 میلیارد تومان، در اردیبهشت ماه 910 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل (390 میلیارد تومان)، 133 درصد افزایش فروش داشته است.

اوره فروش اصلی شرکت می باشد به طوری که در اردیبهشت ماه 193 هزار تن صادر کرده که نسبت به ماه قبل (40 هزار تن)، 382 درصد افزایش داشته است. مقدار فروش اوره داخلی نیز در اردیبهشت ماه 46 درصد نسبت به فروردین ماه افزایش داشته است ( افزایش فروش از 113 هزار تن به 165 هزار تن).

در سال مالی 98، 61 درصد کل فروش اوره شرکت به صورت صادراتی و 33 درصد به صورت داخلی انجام شده است. 

نرخ فروش اوره صادراتی در اردیبهشت ماه (2.7 میلیون تومان در هر تن) نسبت به فروردین ماه (2.5 میلیون تومان در هر تن)، 8 درصد افزایش یافته؛ همچنین نرخ فروش اوره داخلی تغییر چندانی نداشته است. 

شرکت در سال مالی قبل 392 تومان سود شناسایی کرده اما 208 تومان آن را تقسیم کرده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا