عملکرد شرکتها

مروری بر گزارش عملکرد گروه سیمانی در کدال

شرکت‌های سیمان ارومیه، سیمان مازندران، سیمان خزر، سیمان کردستان، سیمان فارس، سیمان شاهرود، صنایع سیمان غرب، سیمان تهران و سیمان لار سبزوار با انتشار گزارش عملکرد فعالیت منتهی یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه اعلام کردند درآمد تجمعی آنها تا انتهای تاریخ یاد شده، به صورت افزایشی بوده است.

افزایش درآمد 33 درصدی ساروم

“ساروم” بر اساس عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ یک هزار و ۹۲۳ میلیارد و ۵۲۲ میلیون ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، افزایش ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.

درآمد ۱۲ ماهه “سمازن” ۷۴ درصد افزایش یافت

شرکت سیمان مازندران در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۲۷۱ میلیارد و ۲۵ میلیون ریال درآمد داشته است.

افزایش در آمد ۷۷ درصدی “سخزر”

شرکت سیمان خزر در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۱۴۶ میلیارد و ۳۰۹ میلیون ریال درآمد داشته است.

کسب درآمد ۱۵۵ میلیارد ریال “سکرد” طی یک ماه

شرکت سیمان کردستان در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۱۵۵ میلیارد و ۱۰۸ میلیون ریال درآمد داشته است.

افزایش ۵۰ درصدی در درآمد تجمعی “سفار”

شرکت سیمان فارس در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۸۵ میلیارد و ۴۹۶ میلیون ریال درآمد داشته است.

کسب درآمد ۱۶۷ میلیاردی “سرود” طی آذر ماه

شرکت سیمان شاهرود در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۱۶۷ میلیارد و ۵۱ میلیون ریال درآمد داشته است.

مروری بر درآمد یک و ۹ ماهه “سغرب”

شرکت صنایع سیمان غرب در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۱۵۳ میلیارد و ۵۰۷ میلیون ریال درآمد داشته است.

مروری بر عملکرد آذر ماه “ستران”

شرکت سیمان تهران در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، از محل فروش محصولات خود ۳۷۰ میلیارد و ۹۴۷ میلیون ریال درآمد داشته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا