عملکرد شرکتها

بررسی گزارش منتهی به 1398/06/31 شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 1398، در گزارش حسابرسی شده به ازای هر سهم 894 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده %4 افزایش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از کاهش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در گزارش حسابرسی شده بوده است.

«کویر» با سرمایه ثبت شده 2,400,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 2,145,514 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا