عملکرد شرکتها

تحلیل صورت‌های مالی سکرد به سال مالی منتهی به 1398/06/31

شرکت سیمان کردستان با نماد سکرد در دوره 12 ماهه منتهی به شهریور 1398 ضمن ثبت افزایش سرمایه %83 در این دوره به ازای هر سهم 86 ریال سود محقق کرده است.

«سکرد» با سرمایه ثبت شده 2,200,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/06/31 مبلغ 165,044 میلیون ریال سود خالص محقق کرده این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 314,741 ریال زیان شناسایی کرده بود؛ این سودآوری عمدتاً ناشی از رشد %25 درآمدهای عملیاتی بوده است.

نماد سکرد طبق ماده 141 قانون تجارت مشمول تعلیق می باشد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا