عملکرد شرکتها

تحلیل گزارش عملکرد شرکت پتروشیمی زاگرس

شرکت پتروشیمی زاگرس در مهر ماه امسال درآمدی معادل 1,665 میلیارد تومان کسب نموده که نسبت به ماه قبل 126% افزایش یافته است.

تولید متانول این ماه معادل 256,943 تن بوده است که از مهر ماه سال گذشته 17% بیشتر بوده است. تولید تجمعی شرکت نیز از ابتدای سال مالی تا کنون معادل 1,859,574 تن می‌باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4% افزایش داشته است.

فروش مقداری مهر ماه برابر است با 350,688 تن که نسبت به ماه قبل 75% افزایش یافته است همچنین فروش مقداری تجمعی از ابتدای سال نیز با 7.4% افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 1,884,066 رسیده است.

درآمد شرکت از صادرات محصول متانول می‌باشد که از ماه گذشته تا کنون با 29% افزایش نرخ، برابر با 4.8 میلیون تومان (معادل 201 دلار آمریکا) به ازای هر تن شده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا