عملکرد شرکتها

تحلیل عملکرد فروشگاه زنجیره ای افق کوروش

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در دی ماه، 1.438 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل اندکی کاهش داشته است.

این مبلغ نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 80 درصدی را نشان میدهد.

48% سبد فروش دی، خوراکی و 25% متعلق به فروش پروتئینی هاست..

مقدار فروش محصولات در مقایسه با مدت مشابه آبان 5 درصد کاهش داشته و جمعا 118.898.838 عدد بوده است.

افق در دی خوراکی ها را به نرخ متوسط 110.571 ریال به ازای هر عدد فروخته و هر عدد از محصولات پروتئینی بدون تغییر با نرخ 128.281 ریال فروش رفته است.

مبلغ تجمعی فروش این شرکت در 10ماهه ابتدایی سال مالی جاری، 12.002 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، 74% بیشتر  شده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا