عملکرد شرکتها

تحلیل عملکرد نماد قرن فروردین 1400

پدیده شیمی قرن در فروردین ماه 1400، مبلغ 135 میلیارد تومان فروش فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.4درصد رشد داشته است.

شرکت در بخش بهداشت شخصی، البسه و بهداشت خانه فعالیت دارد. در فروردین ماه به ترتیب محصولات مربوط به بهداشت البسه، بهداشت شخصی و بعد از آن بهدلشت خانه بیشترین حجم درآمدی را برای قرن داشتند.

تولید محصولات شرکت نسبت به فروردین سال گذشته را به میزان 9% کاهش داده و به حجم 7.481 تن رسانده و مقدار فروش هم با  افت 33 درصد به 5.427 تن رسیده است.

قرن در فروردین محصولات بهداشت البسه شرکت را به نرخ  159.230.297 ریال به ازای هر تن فروخته که نسبت به ماه قبل 1% افت داشته و محصولات بهداشت شخصی هم با نرخ 189.981.224 ریال به ازای هر تن فروش رفته که حاکی از رشد 10 درصدی نرخ فروش این محصولات است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا