عملکرد شرکتها

تحلیل گزارش عملکرد شرکت فرآوری زغال سنگ پرورده طبس

میزان تولید شرکت فرآوری زغال سنگ پرورده طبس (کپرور)  ، در دی ماه 5درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته و به مقدار تولید 5/22هزار  تن در ماه رسیده است.  با این حال تولید تجمعی ده ماهه 99، به میزان 202 هزار تن، 7/5 درصد از دوره مشابه سال 98 بیشتر است.

اما مقدار فروش  به 2/22 هزار تن در ماه رسیده که نسبت به آذر ماه، 2/4 رشد داشته است. 

 نرخ فروش  برای زغال سنگ کنستانتره کک شو  در آذر ماه با افت 2  درصدی به قیمت 2/27 میلون ریال رسیده بود، اما در دی ماه با رشد 21 درصدی به نرخ 04/33 میلیون به ازائ هر تن رسید.

  از این رو مبلغ فروش ماهانه شرکت در دی ماه مانند ماه های گذشته، افزایش یافته و در  به رقم 7/733میلیارد ریال رسیده که رشدی 25 درصدی را نسبت به آذر ماه نشان می دهد.

همچنین مبلغ فروش تجمعی شرکت در دوره 10 ماهه سال 99 با رسیدن به 4324 میلیارد ریال، نسبت به دوره مشابه سال قبل بالغ بر 119 درصد رشد داشته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا