عملکرد شرکتها

تحلیل گزارش ماهانه کنور

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در صنعت استخراج کانه های فلزی (سنگ آهن) ومحصولات  فرآوری شده آن فعالیت میکند.

شرکت در3بخش سنگ آهن دانه بندی شده ،کنسانتره وگندله آهن بصورت متوالی فعالیت میکند.

شرکت به منظور افزایش ظرفیت تولید در نظر دارد کارخانه گندله سازی باظرفیت1 میلیون تن درسال را در اسفند 1400به بهره برداری برساند. 

شرکت در بهمن ماه 98،حدود 63.4 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل  39% کاهش یافته است. و نسبت به بهمن سال قبل 9%افزایش یافته است. 

میانگین فروش ماهانه 63.3میلیاردتومان بوده که نسبت به میانگین فروش سال قبل85% افزایش یافته است.

مجموع فروش 11ماهه  696.9 میلیارد تومان بوده که 170 % فروش کل سال قبل را پوشش می دهد، در ضمن نسبت به مدت مشابه 90% افزایش یافته است.

مقدار تولید شرکت در بهمن ماه 261 هزار تن بوده که نسبت به ماه قبل 16 % کاهش یافته است. مقدار فروش شرکت در بهمن ماه 91 هزار تن بوده که نسبت به ماه قبل 35% کاهش یافته است.

درآمد شرکت درسال مالی منتهی به 29 اسفند 97 ، 408 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل رشد 46 درصدی داشته است و شرکت توانست به ازای هر سهم 52  تومان سود بسازد که 48 تومان آن را تقسیم کرد.

شرکت در دوره 9 ماهه منتهی به 30آذر98، با فروش523میلیارد تومانی توانست به ازای هر سهم حدود 104 تومان سود بسازد، حاشیه فروش شرکت در این دوره حدودا 56 % میباشد. به اعتقاد تیم سهام سازان در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند98 به ازای هر سهم 155 الی 165 تومان سود بسازد.

تحلیل مقایسه جذابی از صنعت سنگ آهن تحلیل جامع صنعت سنگ آهن  به طور کامل سناریو های مختلف افزایش نرخ محصولات شرکت را شرح میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا