عملکرد شرکتها

سودآوری در انتظار زاگرس است

پتروشیمی زاگرس در اردیبشهت ماه 680 میلیارد تومان فروش داشته است که 19 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل (840 میلیارد تومان) است.

مجموع فروش 2 ماهه ابتدای سال شرکت 1330 میلیارد تومان بوده است که 17 درصد به نسبت 2 ماهه سال قبل کاهش داشته است که احتمالا به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده است.

نرخ فروش متانول صادراتی به عنوان محصول اصلی شرکت 2.4 میلیون تومان به ازای هر تن بوده است که برابر نرخ فروش ماه قبل است. چنانچه نرخ دلار نیمایی در اردیبشهت ماه 15 هزار تومان بوده باشد هر تن متانول 160 دلار فروخته شده است. 

نرخ فروش متانول به دلیل کاهش قیمت نفت نزولی بوده است به طوریکه نرخ صادراتی 14 درصد به نسبت مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. 

این شرکت در سال مالی قبل 1260 تومان سود ساخته است که احتمالا در مجمع پیش رو بخش عمده آن را تقسیم خواهد کرد. 

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا