عملکرد شرکتها

سودآوری ساراب در صورتهای مالی جدید

شرکت در اسفند سال جاری حدودا 33 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل (با 22 میلیارد فروش)  49 درصد رشد فروش داشته است همچنین شرکت در مجموع دوازده ماه امسال مبلغ 165 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (با فروش 119 میلیاردی ) مبلغ فروش شرکت 39 درصد افزایش پیدا کرده است .

شرکت دراین ماه مقدار 33 هزار تن سیمان پاکتی تیپ 2 با نرخ هر تن 209 هزار تومان فروخته است که مقدار فروش شرکت نسبت به ماه قبل 30 درصد افزایش داشته است .

ساراب در اسفند سال جاری مقدار30 هزار تن سیمان فله تیپ 2 با نرخ هر تن 170 هزار تومان فروخته است .

همچنین شرکت در این ماه مقدار 108 هزار تن کلینکر با نرخ هر تن 163 هزار تومان فروخته است که مقدار فروش شرکت نسبت به ماه قبل 22 درصد افزایش داشته است همچنین نرخ فروش شرکت نیز 56 درصد افزایش داشته است.

براساس گزارش 9 ماهه (حسابرسی نشده ) سال جاری درآمد های عملیاتی شرکت 17 درصد کاهش داشته است و به دنبال آن کاهش 22 درصدی سود ناخالص را همراه دارد که دلیل اصلی آن کاهش مقداری فروش محصولات داخلی در سال جاری و همچنین عدم فروش سیمان پاکتی صادراتی در سال جاری برخلاف سال مالی قبل است . حاشیه سود ناخالص شرکت از فروش داخلی 31 درصد و از فروش صادراتی 35 درصد است لازم به ذکر است حاشیه سود سود کلینکر داخلی و صادراتی هر دو حدود 35 درصد است. حاشیه سود سیمان داخلی نیز برای شرکت 30 در صد است .

مالکیت 16% در سیمان سدشت، 1.7% در سیمان هگمتان، 1.75% در سیمان فارس نو، 1.89% در سیمان شاهرود و 1.3% در سیمان ارومیه اهم سرمایه گذاری شرکت در سایر شرکتهای سیمانی است که درآمدی پایدار و قابل رشد را برای شرکت در سالهای آینده فراهم خواهد آورد.

برخلاف اکثر سیمانی ها با تسهیلات مالی بالا شرکت تسهیلات مالی کمی نسبت به سرمایه خود دارد. ( براساس آخرین گزارش شرکت منتهی به آذر 98 تسهیلات مالی حدود 4 میلیارد در مقابل 90 میلیارد تومان سرمایه شرکت است. ) شرکت به میزان سرمایه خود سود انباشته دارد. سود به ازای هر سهم در سال 98 حدود 650 ریال برآورد می شود که نسبت به سال 97 بیش از 50% رشد خواهد یافت.

در سال 98 شرکت 200 هزار تن کلینکر صادر کرده است که نسبت به سال 97 حدود 160% افزایش یافته است. رشد نرخ دلار و رسیدن صادرات کلینکر به 250 الی 300 هزار تن در سال پیش رو می تواند کمک شایانی به رشد سودآوری شرکت داشته باشد. سود هر سهم در سال جاری 950 ریال برآورد می شود. رسیدن قیمتی سهم به 1500 تومان محتمل خواهد بود.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا