عملکرد شرکتها

سودآوری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در گزارش جدید

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان یکی از 12 شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت در کشور می با شد. بر اساس آخرین رتبه بندی انجام شده توسط نشریه معتبر REPORT NILSON ،این شرکت توانسته است رتبه 27 ام در میان شرکت های PSP در جهان را به خود اختصاص دهد.

در حال حاضر شرکت رتاپ از منظر سهم جذب تعداد تراکنش پرداخت در داخل کشور در رتبه سوم قرار دارد.

این شرکت در بهمن ماه 12.6 درصد از نظر مبلغ تراکنش ها و 16.09 درصد از تعداد تراکنش های کل کشور را به خود اختصاص داده است و در هر دو دسته بندی در رده سوم قرار دارد.

لازم به ذکر است شرکت در جهت نوسازی و توسعه ناوگان کارتخوان خود اقدام به خرید 160087 دستگاه کارتخوان نموده است.

درآمد رتاپ در بهمن ماه 142 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب رشد 23 و 102 درصدی داشته است.

رشد درآمدی رتاپ نسبت به ماه قبل به دلیل رشد 36 درصدی درآمد حاصل از فروش شارژ تلفن همراه است که حاشیه سود اخالص 3 درصدی برای شرکت ایجاد می کند. این در حالی است که رشد درآمدی نسبت به سال قبل را مدیون رشد کارمزد شاپرکی و رشد فروش شارژ تلفن همراه بوده است.

متوسط درآمد 11 ماهه رتاپ در سال 98، 91 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با متوسط درآمد سال 97 رشد 31 درصدی داشته است. این رشد به دلیل رشد درآمدهای ناشی از کارمزد شاپرک و شارژ تلفن همراه بوده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا