عملکرد شرکتها

سودآوری نماد بسویچ در گزارش عملکرد 6ماهه

شرکت پارس سویچ در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۱۶۸ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۲۴۲ ریال اعلام شده بود، از افزایش هزار درصدی برخوردار بود.

شرکت پارس سویچ در دوره یاد شده، مبلغ ۷۰۰ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۱۶۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش هزار درصدی برخوردار است.

“بسویچ” در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۱۴۵ میلیارد و ۱۷۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۲۴۲ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین براساس این گزارش، شرکت پارس سویچ در صورت های مالی تلفیقی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، سود هر سهم را با افزایش یک هزار درصدی نسبت به سال گذشته، یک هزار و ۱۷۴ ریال و سود خالص را ۷۰۴ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال اعلام کرده بود.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا