عملکرد شرکتها

سود تلفیقی “کرازی” به 525 ریال رسید

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی در صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی ۶ماهه اعلام کرد که سود هر سهم به ۵۲۵ریال رسید.

این شرکت در دوره ۶ماهه، افزایش فروش صادراتی بطری های دارویی و غیر دارویی را داشته و همچنین بازارهای جدیدی با توجه به افزایش نرخ ارز ایجاد کرده که توجیه پذیری فروش صادراتی همزمان با تأمین نیاز بطری های داخل کشور بوده است.

این شرکت در برآوردی که از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی برای دوره ۶ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۸ دارد به شرایط نقدینگی مناسب اشاره کرده و همچنین با صرفه جویی های مناسب پیش بینی می شود ھزینه های مالی به حداقل ممکن کاهش یابد.

“کرازی” اقدام به تکمیل و ثبت ادغام شرکت ھای شیشه رازی و تاکستان کرده که این موضوع از برنامه های با اهمیت شرکت است. چراکه با توجه به ادغام شرکت های شیشه دارویی رازی و شیشه بسته بندی تاکستان از تاریخ ۳۱خرداد۱۳۹۸ صورت های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور ماه ۱۳۹۸ به صورت ادغام تهیه شده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا