عملکرد شرکتها

سود 255 ریالی در گزارش 6 ماهه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی ۶ماهه اعلام کرد که به ازای هر سهم ۲۵۵ریال سود محقق ساخته است.

این شرکت در صورت های تلفیقی سود عملیاتی را ۹۴۲میلیارد ریال اعلام کرد. این رقم در حالی منتشر شده که در صورت های مالی ۶ماهه شرکت اصلی سود عملیاتی ۹۶۶میلیارد ریال است. همچنین سود خالص تلفیقی را ۹۳میلیارد ریال و سود خالص شرکت اصلی را ۸۷۷میلیارد ریال اعلام کرده است.

در برآوردی که «رتاپ» از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی برای دوره ۶ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۸ داشته اعلام کرد که هزینه مالی دوره ۶ماهه آتی سال۱۳۹۸ معادل ۶۰میلیارد و ۳۲میلیون ریال است.

در سایر برنامه های با اهمیت این شرکت برای دوره ۶ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۸ به سود حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت مربوط به فروش شرکت لیزینگ پارسیان و فروش تعدادی از سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش اشاره شده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا