اخبار بازار سرمایه

شنیده های بازار 10 شهریور 1399

اخبار و شنیده هایی از ثعتما، شیران، دفارا، وبیمه، فاسمین، غویتا، ساربیل، بکهنوج و…

ثعتما
تصویب افزایش سرمایه 100 درصدی از محل سود انباشته توسط هیئت مدیره بر روی کدال  نشست.

شیران
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 24 درصدی از محل سود انباشته برروی کدال  نشست.

دفارا
 دفارا از مزایده فروش ماشین آلات مربوط به تولید ظروف دارویی خبرداد.مبلغ مورد توافق 245,200 میلیون ریال می باشد.

وبیمه
 مجوز افزایش سرمایه  150 درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی توسط سازمان بورس صادر شد.

فاسمین
 مجوز افزایش سرمایه  200 درصدی از محل سود انباشته توسط  سازمان بورس صادر شد.

غویتا
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 280 درصدی از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته بر روی کدال نشست

ساربیل
مجوز افزایش سرمایه  100 درصدی از محل سود انباشته توسط  سازمان بورس صادر شد.

بکهنوج
 مجوز افزایش سرمایه  2436 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها توسط سازمان بورس صادر شد

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا