عملکرد شرکتها

صورت های مالی شپترو منتهی 1398/06/31

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)(اصلاحیه)

شرکت پتروشیمی آبادان در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 1398، در گزارش حسابرسی شده به ازای هر سهم 154 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده %3 کاهش یافته است.

«شپترو» با سرمایه ثبت شده 3,520,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 542,113 میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل %31 افزایش یافته است؛ این زیان عمدتاً ناشی از رشد %27 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی و افت %81 سایر درآمدها بوده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا