اخبار بازار سرمایه

عرضه مجدد غزر در هفته جاری

شنیده هایی از سازمان بورس حمایت از آن دارد که سازمان برای هفته جاری شرکت جدیدی برای عرضه اولیه ندارد لذا عرضه مجدد غزر برای سومین بار متوالی انجام خواهد شد.

با توجه به اخبار موجود در بازار به نظر می رسد که برای سومین بار غزر با همان قیمت عرضه قبلی در روز چهارشنبه 8 مرداد 1399 در بازار عرضه خواهد داشت.

با توجه به اطلاعیه قبلی نیاز و پیش بینی های انجام شده نیاز به نقدینگی چندانی نخواهد داشت!

با توجه به حاشیه های پیش امده در دو عرضه قبلی و ارزشگذاری نه چندان مناسب این عرضه به سرمایه گذاران امیدواریم که برای سومین باز بتوانیم از غزر بله بگیریم.!!

عرضه اولیه غزر

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا