عملکرد شرکتها

عملکرد ذغال سنگ نگین طبس در شهریور 99

ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) در شهریورماه 99، 15.7 میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش محصولات خود شناسایی کرده است که نسبت به ماه گذشته با 8 درصد افزایش همراه بوده است. این افزایش درآمد در حالی صورت گرفت که کاهش مقدار فروش نتوانست بر افزایش 14 درصدی نرخ فروش چیره آید.

مقدار فروش کطبس در شهریورماه با کاهش 5 درصدی نسبت به ماه قبل 21 هزار تن بوده است.

مقدار تولید کطبس در شهریورماه 21.8 هزارتن بوده است که نسبت به ماه قبل 4 درصد کاهش یافته است که این مقدار در مقایسه با میانگین تولید ماهانه از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور افزایش 16 درصدی را تجربه کرده.

درآمد این شرکت از ابتدای سال مالی 99 تا انتهای شهریورماه 62.4 میلیارد تومان گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 61 درصدی یافته است. کطبس این افزایش درآمد را مرهون افزایش 90 درصدی در نرخ فروش محصولات خود است.

میانگین درآمدی کطبس در شش ماهه ابتدایی امسال10.4 میلیارد تومان بوده است که این عدد در مدت مشابه سال قبل 6.4 میلیارد تومان بوده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا