عملکرد شرکتها

بررسی گزارش فعالیت ماهانه منتهی به تیر 99 شرکت ایران ارقام

شرکت ایران ارقام (مرقام) در گزارش ماهانه تیر ماه خود از کسب 6,362 میلیون تومان در آمد عملیاتی خبر داده است که نسبت به ماه گذشته بیش از 2 برابر شده است. 

درآمد تجمعی شرکت در پایان دهمین ماه سال مالی خود به بیش از 90 میلیارد تومان رسیده است که معادل 78% از درآمد سال قبل شرکت می‌باشد.

نزدیک به 90% از درآمد این ماه از بخش خدمات نرم افزاری و پشتیبانی بوده است که نسبت به ماه گذشته  147% افزایش یافته است.

درآمد اجاره خودپرداز ATM نیز در این ماه برابر با 693 میلیون تومان بوده است که در مقایسه با ماه های گذشته تغییری نداشته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا