عملکرد شرکتها

عملکرد شرکت پتروشیمی شیراز شهریور99

شرکت پتروشیمی شیراز در گزارش عملکرد ماهانه خود از کسب 559 میلیاد تومان درآمد عملیاتی خبر داده است که نسبت به ماه گذشته 10% افزایش یافته است.

مقدار تولید اوره این ماه شرکت برابر 147,610 تن بوده است که از شهریور ماه سال گذشته 10% بیشتر بوده است. تولید تجمعی از ابتدای امسال نیز معادل 823 هزار تن است که از مدت مشابه سال گذشته 3% کاهش یافته است.

فروش مقداری این ماه 186,083 تن انواع محصولات است که از ماه قبل 5% بیشتر شده است. فروش مقداری تجمعی از ابتدای سال جاری تا کنون 1,012,479 تن انواع محصولات بوده است و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 8% افزایش یافته است.

عمده درآمد شرکت از محل فروش اوره صادراتی می‌باشد که از ماه پیش با افزایش نرخ 10 درصدی به قیمت هر تن 3.93 میلیون تومان (197 دلار آمریکا) به فروش رسیده است. اوره کشاورزی داخلی نیز دیگر محل درآمد شرکت است که با کاهش نرخ 9 درصدی به قیمت 2 میلیون تومان در هر تن به فروش رفته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا