عملکرد شرکتها

عملکرد فوق العاده پتروشیمی کرمانشاه

پتروشیمی کرمانشاه در دی، 389 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل 112% افزایش داشته است!!

کرماشا اوره را در دو بخش داخلی و صادراتی به فروش میرساند. عمده حجم مبلغ فروش در سبد داخلی دی مربوط به اوره کشاورزی بوده و اوره صادراتی حجم کثیری از فروش خارج کشور را در برداشته است.

78% فروش شرکت در دی ماه صادراتی بوده است.

کاهش تولید و فروش برای شرکت هایی ماده اولیه آنها گاز است، به دلیل افت و قطعی گاز اتفاق میافتد. تولید کرماشا کم شده اما شرکت توانسته با مدیریت خوب فروش را افزایش دهد و تقریبا به سطح 2برابر آذر ماه برساند!

مقدار تولید شرکت در یکماهه دی 12.332 تن و مقدار فروش (مجموع اوره کشاورزی و اوره صادراتی)  80.722 تن بوده است.

نرخ صادرات اوره، با رشد اندکی رقم 51.451.187 ریال به ازای هر تن اعلام  شده است.

با احتساب متوسط نیمای 25.200 تومانی دی و 25.000 تومان آذر، کرماشا اوره را به ترتیب  203 و 204 دلار صادر کرده است.

مبلغ تجمعی فروش این شرکت طی 10 ماهه نخست سال مالی جاری، 2.070 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 98، افزایش 90 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا