عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد ماهانه شرکت پدیده شیمی قرن منتهی به 1399/06/31

شرکت پدیده شیمی قرن در گزارش عملکرد ماهانه خود از کسب 126 میلیارد تومان درآمد عملیاتی خبر داده است که نسبت به ماه گذشته 8% افزایش یافته است.

مقدار تولید این ماه شرکت برابر 10,320 تن بوده است که از شهریور ماه سال گذشته 6% کمتر بوده است. تولید تجمعی از ابتدای امسال نیز معادل 66,173 تن است که از مدت مشابه سال گذشته 15% افزایش یافته است.

فروش مقداری این ماه 10,759 تن است که از ماه قبل 2% کمتر شده است. فروش مقداری تجمعی از ابتدای سال جاری تا کنون 65,967 تن بوده است و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 16% افزایش یافته است.

عمده درآمد شرکت از محل فروش محصولات بهداشت شخصی بوده است که به طور میانگین 23% افزایش نرخ داشته است و به نرخ 15 میلیون تومان در هر تن به فروش رفته است. محصولات بهداشت البسه نیز با رشد نرخ 7 درصدی به قیمت 12.2 میلیون تومان در هر تن فروخته شده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا