عملکرد شرکتها

عملکرد پتروشیمی شیراز در اردیبهشت1400

پتروشیمی شیراز در اردیبهشت ماه، 638 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 14 درصدی داشته است.

شیراز اوره را در دو بخش داخلی و صادراتی به فروش میرساند. عمده حجم مبلغ فروش در سبد داخلی اسفند مربوط به اوره کشاورزی بوده و اوره صادراتی حجم کثیری از فروش خارج کشور را در برداشته است.

شیراز از کاهش 2 درصدی مقدار فروش اوره در مقایسه با اردیبهشت سال پیش و فروش 148.115 تن اوره (مجموع اوره کشاورزی، اوره صنعتی، اوره کلوخه و اوره صادراتی) در داخل و خارج کشور خبر داده است.

تولید اوره هم با 65 افت 67.995 تن گزارش شده است.

شرکت در اردیبهشت اوره کشاورزی را به نرخ 45.999.935 ریال به ازای هر تن فروخته که نسبت به فروردین 6% رشد داشته و با افزایش 14 درصدی نرخ صادرات اوره، عدد 53.122.087 ریال به ازای هر تن اعلام  شده است.

با احتساب متوسط نیمای 23.500 تومانی فروردین و 23.000 تومان در اردیبهشت، شیراز اوره را به ترتیب  199 و 232 دلار صادر کرده است.

مبلغ تجمعی فروش این شرکت طی 2 ماهه ابتدایی سال مالی، 1.128 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 99، افزایش 23 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا