عملکرد شرکتها

مروری بر صورت‌های مالی ۶ ماهه “شکبیر”

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 1398، در گزارش حسابرسی شده به ازای هر سهم 1,003 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده %4 کاهش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از افزایش %22 هزینه‏‌های فروش، اداری و عمومی در گزارش حسابرسی شده بوده است.

«شکبیر» با سرمایه ثبت شده 3,600,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 3,609,332 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا