عملکرد شرکتها

مروری بر صورت‌های مالی ۶ ماهه “وتجارت”

بانک تجارت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۴۵ ریال زیان شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، کاهش ۵۵ درصدی در زیان مشاهده می‌شود. این شرکت طی دوره ۶ ماهه به اسفند ۹۷، زیان هر سهم را ۹۹ ریال اعلام کرده بود.

بانک تجارت در دوره یاد شده، مبلغ ۹ هزار و ۹۸۷ میلیارد و ۶۰۳ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۴۵ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، کاهش ۵۵ درصدی در شناسایی زیان داشته است.

با احتساب زیان انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۱۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد و ۵۴۳ میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

“وتجارت” در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲۲ هزار و ۶۵ میلیارد و ۹۰۸ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ ۹۹ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

همچنین بر اساس این گزارش، بانک تجارت در صورت های مالی تلفیقی دوره ۶ ماهه نخست سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، زیان هر سهم را با ۶۵ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، ۳۲ ریال و زیان خالص را ۶ هزار و ۸۶۲ میلیارد و ۹۴۱ میلیون ریال اعلام کرده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا