عملکرد شرکتها

مروری بر صورت‌های مالی 6 ماهه پارس خودرو

شرکت پارس خودرو در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۲۸۳ ریال زیان شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، افزایش در زیان مشاهده می‌شود. این شرکت طی دوره ۶ ماهه به اسفند ۹۷، زیان هر سهم را ۱۰۵ ریال اعلام کرده بود.

شرکت پارس خودرو در دوره یاد شده، مبلغ ۶ هزار و ۴۲۲ میلیارد و ۱۹۹ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۲۸۳ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته در شناسایی زیان، افزایش داشته است.

لازم به ذکر است، در گزارش حسابرسی شده شرکت پارس خودرو نسبت به گزارش حسابرسی نشده، کاهش ۵ ریالی در شناسایی زیان هر سهم مشاهده می‌شود.

“خپارس” در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲ هزار و ۳۷۵ میلیارد و ۸۶۸ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ ۱۰۵ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

همچنین بر اساس این گزارش، شرکت پارس خودرو در صورت های مالی تلفیقی دوره ۶ ماهه نخست سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، زیان هر سهم را ۲۹۵ ریال و زیان خالص را ۶ هزار و ۷۰۷ میلیارد و ۹۸۹ میلیون ریال اعلام کرده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا