عملکرد شرکتها

بررسی گزارش شرکت کود شیمیایی اوره لردگان منتهی به 1398/06/31

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای نماد شلرد دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)

شرکت کود شیمیائی اوره لردگان در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 1398، در گزارش حسابرسی شده به ازای هر سهم 1 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده تغییری نداشته است.

«شلرد» با سرمایه ثبت شده 9,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 12,347 میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا