عملکرد شرکتها

گزارش عملکرد شرکت ایران دارو منتهی به 1398/06/31

شرکت ایران دارو در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 1398 ضمن ثبت افزایش سرمایه %26 در این دوره، در گزارش حسابرسی شده به ازای هر سهم 208 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده %22 افزایش یافته است.

«دیران» با سرمایه ثبت شده 530,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 110,445 میلیون ریال سود خالص محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل %300 افزایش یافته است؛ این سودآوری عمدتاً ناشی از رشد %64 درآمدهای عملیاتی بوده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا