عملکرد شرکتها

گزارش عملکرد مناسب شپاکسا

شرکت پاکسان با سال منتهی به 30 آذر ، در صنعت شوینده در محصولات اصلی صابون و کفشوی رتبه اول و در پودرها رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

 دراسفند ماه 98، 116.7میلیارد تومان فروش داشته است  که نسبت به اسفند ماه سال قبل 2درصد رشد داشته است و نسبت به ماه قبل31% افزایش یافته است.

مجموع فروش سه ماهه دی و بهمن واسفند ماه 266.8 میلیارد تومان بوده که 26 درصد فروش کل سال قبل را پوشش می دهد و نسبت به مشابه سه ماهه سال گذشته 13% افزایش یافته است.

میانگین فروش ماهانه89 میلیارد تومان بوده که نسبت به میانگین فروش سال قبل 5% افزایش یافته است.

مقدار فروش شرکت در اسفند ماه13.1هزار تن بوده که نسبت به ماه قبل 27 درصد افزایش داشته است.

در اسفند شرکت با افزایش 12 درصدی 2.2 هزارتن صابون و با افزایش 51 درصدی 7.6 هزارتن پودرو با افزایش 40درصدی 3.2 هزار تن در سایر محصولات فروش داشته است.

درآمد شرکت درسال مالی منتهی به30آذر 98 ، 1020میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل رشد93 درصدی داشته است که با این فروش شرکت توانست به ازای هر سهم 186تومان سود بسازد که 100تومان آن در مجمع تقسیم شد.

شرکت عملکرد خوبی در زمستان داشته است و  احتمالا گزارش سه ماهه مطلوبی از این شرکت خواهیم داشت.

جداول ونمودارهای زیرعملکرد  یک ساله شرکت را به طور کامل شرح میدهد:

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا