عملکرد شرکتها

گزارش عملکرد کاوه فروردین1400

فولاد کاوه جنوب کیش در فروردین ماه 1400، مبلغ 1.099 میلیارد تومان فروش فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 169 درصد رشد داشته است.

56% سبد فروش فروردین صادراتی بوده است.

شرکت تولید شمش بیلت را با 47٪ افزایش به عدد 148.080 تن رسانده است.

کاوه با افت 37% مقدار فروش عدد 50.061 تن را برای شمش بیلت گزارش است.

شرکت در فروردین بیلت را به نرخ داخلی 104.990.522 ریال به ازای هر تن فروخته است که حاکی از رشد 2 درصدی ست. با افزایش اندک نرخ صادراتی این محصول، رقم 123.680.876 ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

با احتساب متوسط نیمای 23.500 تومان اسفند و 23.000 تومانی فروردین، کاوه شمش بیلت را به ترتیب 523 و 539  دلار صادر کرده که نشان از رشد 3 درصدی نرخ صادراتی این محصول دارد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا