عملکرد شرکتها

گزارش فعالیت ماهانه سهگمت (سیمان هگمتان) دوره 1 ماهه منتهی به 1398/08/30

شرکت سیمان هگمتان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به آبان 1398 معادل 215,820 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل %78 افزایش یافته است.

«سهگمت» با سرمایه ثبت شده 502,900 میلیون ریال طی عملکرد 10 ماهه سال مالی منتهی به 1398/10/30 مبلغ 2,385,471 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %91 رشد داشته است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/08/30فروش کلینکر داخلی به صورت EXW می باشد.فروش کلینکر صادراتی تا پایان مهرماه به صورت FOB و در آبان ماه به صورت Fot می باشد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا