عملکرد شرکتها

گزارش فعالیت ماهانه غنیلی دوره 1 ماهه منتهی به 1398/08/30

شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به آبان 1398 از محل تولید محصولات خود فروش ثبت نکرده است.

غنیلی» با سرمایه ثبت شده 100,000 میلیون ریال طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 36,960 میلیون ریال درآمد فروش داشته است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1398/08/30: با توجه به عدم کاشت و برداشت گوجه فرنگی در منطقه ، تولیدی انجام نگرفته است و امید است طبق برنامه زمان بندی قبلی ارائه شده شروع فعالیت تولید و فروش در سال جاری به علت تک محصولی بودن از اواخر آذر ماه و هم زمان با شروع فصل برداشت گوجه آغاز گردد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/08/30

تولید رب گوجه فرنگی فله به علت تقویم کشاورزی منطقه از اواخر آذر ماه آغاز و تا اواخر خرداد ادامه خواهد داشت.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا